Rynek pracy zdalnej a oczekiwania pracowników 2018

Dzisiejszy rynek pracy dyktuje szereg wyzwań, z których największym jest pozyskiwanie wykwalifikowanych pracowników oraz zatrzymywanie najlepszych w firmie. Rosną też oczekiwania pracowników, którzy coraz częściej szukają miejsca pracy umożliwiającego pogodzenie życia zawodowego z osobistym. W konsekwencji obserwujemy rosnące zainteresowanie elastycznymi modelami pracy – zarówno wśród pracodawców, jak i zatrudnionych. Z pewnością trend ten będzie się umacniał w nadchodzących latach.
Dorota Nakonieczna, HR Business Partner, HAYS

Raport przygotowany przez:

>> Pobierz Raport! <<